#120

Hai chị cùng phòng vẫn tiếp tục chủ đề tám chuyện quen thuộc, chuyênn người yêu và chuyện lập gia đình. Ờm thì hai chị của mình…… Read more “#120”

[THE POEM] CÓ ĐÔI MẮT MỜ TRÔNG CHỜ MỘT TRÁI TIM THỜ Ơ

Viết vào 07.10.2020 Lạch cạch gõ rồi xóa, Những con chữ ẩn hiện trên màn hình. Tên em vẫn sáng đó, Có nên hỏi, “đang nhắn tin…… Read more “[THE POEM] CÓ ĐÔI MẮT MỜ TRÔNG CHỜ MỘT TRÁI TIM THỜ Ơ”